Omledning av trafiken Gamla Norrtäljevägen

11 april 2019, kl. 15:35 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under tisdagen den 16 april görs en tillfällig omledning av trafiken på Gamla Norrtäljevägen i Roslags-Näsby.

Den nuvarande tillfälliga omledningen över de gamla parkeringsytorna avslutas, och den nyasfalterade sträckan längst Gamla Norrtäljevägen kommer att tas i bruk under dagen. Detta innebär att det efter den 16 april kommer bli bättre framkomlighet i området. Arbetet beräknas påbörja klockan 07 och avslutas klockan 19.