Omläggning av konstgräs på Viggbydalens konstgräsplan

14 juni 2024, kl. 12:58 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 18.00 den 31 juli

Täby kommun lägger nytt konstgräs på Viggbydalens konstgräsplan. Arbetet kommer starta vecka 25 och planeras vara klart i juli. Under denna period kommer Viggbydalens konstgräsplan vara stängd för allmänheten.

Inför omläggning av konstgräs har åtgärder för att minska spridning av mikroplaster genomförts.