Ombyggnad av trafikljus på Täbyvägen

25 juni 2024, kl. 12:37 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 12.00 den 11 augusti

Vägkorsningen Täbyvägen-Fjätursvägen-Milstensvägen byggs om för att bli signalreglerad med trafiksignaler. Vägarbetet pågår under sommaren och ska vara klart till skolan börjar. Driftsättning av trafikljus planeras göras i september.