Nytorpsvägen enkelriktas tillfälligt

15 juni 2021, kl. 12:01 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 03 september

Under sommaren ska Täby kommun bygga om gångbanan utmed Nytorpsvägen till en gång- och cykelbana. Det är en del av skolvägsprojektet och cykelplanen för Täby kommun. Det kommer även att byggas ett nytt övergångsställe vid Mekonomen.

Nytorpsvägen enkelriktas från 15 juni till i början av september, eventuellt längre tid. Det enkelriktas i riktning mot norr. Skyltningen med pilar och vägmärken kommer att visa var enkelriktningen börjar och slutar.

Byggandet av den nya gång- och cykelbanan görs i flera steg. Den sista delen, som är gång- och cykelbana vid utfarten från Mycronic, görs under hösten. För det arbetet planeras att vägen ska smalnas av tillfälligt.  

Mer information

NCC Sverige AB, Leif Norrman eller Ingela Tunerlöv, 08-585 510 00 eller leif.norrman@ncc.se och ingela.tunerlov@ncc.se

Täby kommuns kontaktcenter, 08-555 590 00 eller kc@taby.se