Ny infart till Skavlöten

30 juni 2020, kl. 11:29 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den 4 december öppnar den nya infarten till Skavlöten via Arningevägen. Det innebär att nuvarande infart från Löttingelundsvägen stängs för biltrafik.

Den nya infarten nås via Arningevägen och är öppen för biltrafik. Gående och cyklister kommer fortsättningsvis kunna använda infarten från Löttingelundsvägen för att ta sig till Skavlöten och Rönninge by. Besökande till Rönninge by har fortsatt en friluftsparkering vid Antennvägen samt Skavlöten.

Punkt 1 visar den tidigare infarten från Löttingelundsvägen och punkt 2 visar den nya infarten för biltrafik via Arningevägen.