Ny infart till Skavlöten

30 juni 2020, kl. 11:29 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 30 november

Arbetet med att färdigställa den nya infarten till Skavlöten beräknas färdigt i november 2020.

Den nya infartsvägen är för biltrafik och ansluter från Arningevägen i höjd med rondellen Arningevägen/Leverantörsvägen.

Leveransen av träbron som ska leda motions- och elljusspåret över vägen har blivit försenade på grund av covid-19. Därav försenas öppningen av den nya infarten. Öppning av nya infarten beräknas till november 2020.