Ny gång- och cykelbana utmed Klövervallsvägen intill Vallatorpsskolan

9 juni 2020, kl. 13:48 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med 15 juni påbörjas arbetena med att anlägga en ny gång- och cykelbana utmed Klövervallsvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förbättra trafiksäkerheten till Valltropsskolan och i området. Arbetena kommer pågå fram till och med september.

I anslutning till den nya gång- och cykelbanan kommer flera andra åtgärder att genomföras. Det kommer bli en ny cykelparkering vid Vallatorpsskolan, ny belysning utmed gång- och cykelbanan, fler upphöjda övergångsställen samt ett vanligt övergångsställe. Parkeringsfickan på Klövervallsvägen intill skolan kommer förlängas och få en lastplats.

Arbeten på Klövervallsvägen
Från och med 15 juni kommer Klövervallsvägen söder om Väpplingevägen att renoveras. Det innebär att framkomligheten är begränsad. Vägen kommer vara extra smal under byggtiden och ha tillfälliga trafiksignaler. Arbetena beräknas vara färdiga i oktober. 

Vägen kommer att vara extra smal under byggtiden och ha tillfälliga trafiksignaler.