Nattarbeten i arbetsområdet i Roslags-Näsby på västra sidan av järnvägen

11 mars 2020, kl. 12:59 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 19.00 den 02 april
Förväntat klart: Klockan 06.00 den 03 april

Gjutningsarbeten görs i arbetsområdet av en av de nya byggaktörerna i området. Arbetet ska inte medföra några störningar för allmänheten och närboende.