Nattarbeten i arbetsområdet i Roslags-Näsby på västra sidan av järnvägen

11 mars 2020, kl. 12:59 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Gjutningsarbeten görs i arbetsområdet av en av de nya byggaktörerna i området. Arbetet ska inte medföra några störningar för allmänheten och närboende.