Planerat nattarbete vid kvarteret Strömmingen

29 september 2022, kl. 11:38 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Vi behöver borra pålar för ett urspårningsskydd för tågen på Roslagsbanan vid kvarteret Strömmingen.

Borrningen måste göras då Roslagsbanan är strömlös, vilket innebär nattetid klockan 02.00–04.30. Området som berörs är Stockholmsvägen 170 och ungefär 30 meter söderut. 

Vi hoppas att närboende har överseende med störande ljud under tiden som borrningen pågår!