Nattarbete vid Gustaf Bergs väg mellan 15 och 16 mars

13 mars 2019, kl. 10:16 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den informationsportal som blev sönderkörd i höstas på Gustaf bergs väg i anslutning till Täby centrum kommer att sättas upp. Arbetet startar fredagen den 15 mars kl. 21.00 och beräknas pågå fram till lördag morgon kl. 05.00 den 16 mars. Under pågående arbete kommer flaggvakter att finnas tillgängliga för att leda om alternativt släppa igenom fordonstrafik på Gustaf Bergs väg.