Nattarbete Gamla Norrtäljevägen

11 april 2019, kl. 15:37 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Som en förberedande åtgärd för tillfällig omledning av trafiken ställs betongfundament ut längst Gamla Norrtäljevägen under natten mellan den 15 april och 16 april.

Syftet med betongblocken är att säkra upp området och separera bilister från gång- och cykeltrafikanter. Nattarbetet märks av för dem som passerar området, men beräknas inte störa de närboende. Arbetet beräknas vara klart tisdagen den 16 april klockan 07.