Infartsparkeringen i Täby park återgår till ursprunglig storlek

7 december 2018, kl. 10:09 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 00.01 den 23 december
Förväntat klart: Klockan 00.00 den 20 januari

En del av infartsparkeringen vid Roslagsbanans station Galoppfältet i Täby park kommer att försvinna från den 23 december.

I samband med dubbelspårsutbyggnaden och avstängningen av Roslagsbanans linje till Österskär stannade ersättningsbussar i Täby park under hösten. Samtidigt byggdes infartsparkeringen tillfälligt ut.

Roslagsbanan börjar trafikera hela sträckan till Österskär igen den 9 december. Två veckor senare, den 23 december, tas de tillfälliga platserna bort på den delen av infartsparkeringen som ligger närmast Läktarbyggnaden. All parkering i Täby park som ligger utanför kommunens infartsparkering kräver parkeringstillstånd från den 23 december.

Markägaren Täby park exploatering AB snyggar upp entrén till nya stadsdelen Täby park. Gator och torg kommer också snart att börja byggas i området.