Minskad framkomlighet på Östra banvägen vid station Roslags-Näsby

14 maj 2018, kl. 15:37 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

SL asfalterar Östra banvägen vid Roslags-Näsby station. Asfalteringsarbetena påverkar motorfordon, cyklister och gångtrafikanter.

Flaggvakter finns på plats. Ett körfält är alltid öppet så det är möjligt att ta sig från den norra till den södra sidan och tvärtom, men påverkar framkomligheten.
För frågor, kontakta SL.