Mindre arbeten på Täby torg

14 juni 2022, kl. 13:28 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 31 augusti

Täby kommun utför mindre arbeten på Täby torg. Det gäller till exempel att göra provgropar och förbättra tillgängligheten.