Borrning för markprover i Skarpängs centrum

1 februari 2018, kl. 10:14 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Markprover för utveckling av Skarpängs centrum

 I arbetet med att utveckla Skarpängs centrum kommer markprover att tas i områden kring Skarpängs IP. Markproverna utförs genom borrning i marken.

Arbetet påbörjas den 1 februari och beräknas vara klart den 20 februari. Arbetet med att ta markprover kommer att ske vardagar klockan 07.00-18.00 och ljudet kan uppfattas som störande.

Kontaktpersoner

Marcus Hallberg, Norconsult AB: 010-141 82 79
Elisabeth Rosenberg, Täby kommun: 08-555 590 00