Markarbeten och trädfällning inför bygget av simhallen

18 mars 2020, kl. 14:32 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Området där den nya simhallen ska byggas i korsningen Bergtorpsvägen-Stora Marknadsvägen stängslas in.

För att etableringsarbeten ska kunna sätta igång behöver ett antal popplar fällas. Nya träd planteras i samband med finplaneringen när den nya simhallen är färdig.