Kommunhusparken vid Smedjevägen byggs om

13 maj 2020, kl. 12:59 - Fritid & kultur

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Parken kommer byggas om och stänger måndagen den 25 maj 2020. Parken stänger på grund av pågående byggarbeten i området. Medan parken är stängd byggs parken om och planeras öppna igen hösten 2021.

Utomhusgymmet i kommunhusparken flyttar till Enhagsparken. Utegymmet ligger vid boulebanan i östra delen av Enhagsparken. Närmaste adress är Arrendevägen eller Enhagsvägen.