Jarlabankes väg stängs av vid järnvägskorsningen den 16 december

26 november 2019, kl. 14:12 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

I samband med att SL lägger dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund stängs Jarlabankes väg av vid järnvägskorsningen, mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen, i båda riktningarna den 16 december.

Avstängningen som pågår mellan den 16 december 2019 till 4 oktober 2020 får stor påverkan på trafiken i norra Täby kyrkby. Under byggperioden hänvisas bilister till att använda Prästgårdsvägens eller Lokelvägens järnvägskorsningar – som är öppna under hela byggtiden. Alternativt att köra via Vallentuna. Hänvisningsskyltar för bilister, cyklister och gående sätts upp och uppdateras kontinuerligt under avstängningstiden.

Temporär väg för in- och utfart till Adolf Lemons väg

I slutet av Jarlabankes väg i anslutning till Adolf Lemons väg anläggs en temporär väg för in- och utfart till Adolf Lemons väg. Vägen blir sex meter bred och klarar av mötande trafik.

Den temporära vägen tillåter alla trafikslag, men eftersom det är trafikarbeten som pågår precis intill leds gående och cyklister om till säkrare vägar i angränsande kvarter. Gång- och cykeltrafikanter med färdriktning Täby kyrkby station och skola hänvisas via Holmes väg, Kalkonvägen och Miklagårdsvägen. Lösningen är tillfällig så länge arbetet pågår med att bygga en tunnel under Jarlabankes väg.

Läs mer på www.sll.se/roslagsbanan

Har du frågor? Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se