Jarlabankes väg är öppen och övergången vid Lokevägen stänger

11 november 2020, kl. 08:48 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den 9 november öppnade Jarlabankes väg för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. I samband med det stänger övergången över järnvägen vid Lokevägen.

Kartan nedan visar rekommenderade gång- och cykelvägar efter den 9 november.

De blå strecken är rekommenderade gång- och cykelvägar och de röda strecken är avstängda gång- och cykelvägar. De svarta kryssen är avstängda järnvägsövergångar.