Iaktta försiktighet i anslutning till nybruten isränna vid Hägernäs strand

11 februari 2018, kl. 16:09 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den 7 februari 2018 har det brutits en isränna genom Stora Värtan till bryggan vid Hägernäs strand. Iaktta försiktighet.

För ytterligare information hänvisas till Sjöfartsverket och Skridskonätet