Infartsparkeringen vid Roslagsbanan i Näsbypark avstängd

19 juni 2019, kl. 14:51 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med måndagen den 12 augusti kommer infartsparkeringen vid Roslagsbanan i Näsbypark, Djursholmsvägen-Eskadervägen, vara avstängd i cirka tre veckor. Detta på grund av ett arbete som avser att rena och ta tillvara regnvattnet på parkeringsytan, så kallad dagvatteninfiltration. Arbetet avslutas med att ny asfalt läggs på parkeringsytan.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00