Infartsparkeringen i Roslags-Näsby flyttar

5 juni 2018, kl. 08:17 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med måndagen den 13 augusti är infartsparkeringen på Pentavägen öppen och ersätter den tidigare infartsparkeringen på västra sidan om Roslagsbanan i Roslags-Näsby. Den tidigare infartsparkeringen stänger måndagen den 13 augusti.

Den nya infartsparkeringen på Pentavägen har cirka 220 parkeringsplatser. Längst Östra Banvägen byggs två parkeringar som tillsammans rymmer cirka 100 bilar. Den ena vid Östra Banvägen har plats för 70 bilar och beräknas att öppna i augusti. Den andra rymmer cirka 30 bilar och planeras att öppna i november 2018. Det finns också möjlighet att parkera på parkeringsplatsen vid Värmevägen vid Tibble station. Även infartsparkeringen vid Täby park är ett alternativ.

På kartan är parkeringarna vid Stationsvägen markerade i rödrosa, och de nya parkeringarna i grönt. 

Frågor: 08- 555 590 00

Ställ en fråga via webben