Infartsparkeringen i Roslags-Näsby flyttar

5 juni 2018, kl. 08:17 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 07.00 den 01 juli
Förväntat klart: Klockan 00.00 den 01 september

I juli flyttar infartsparkeringen i Roslags-Näsby till Pentavägen och till Östra Banvägen. Preliminära datumet för flytten är 9 juli, men kan komma att ändras. Ändringar uppdateras löpande här på webben.

Vid Pentavägen byggs en parkering med cirka 220 parkeringsplatser som beräknas vara klar i juli. Längst Östra Banvägen byggs två parkeringar som tillsammans rymmer cirka 100 bilar. Den ena vid Östra Banvägen har plats för 70 bilar och beräknas att öppna i juli. Den andra rymmer cirka 30 bilar och planeras att öppna i november 2018. Det finns också möjlighet att parkera på parkeringsplatsen vid Värmevägen vid Tibble station. Även infartsparkeringen vid Täby park är ett alternativ.

På kartan är parkeringarna vid Stationsvägen markerade i rödrosa, och de nya parkeringarna i grönt. 

Frågor: 08- 555 590 00

Ställ en fråga via webben