Infartsparkeringen delvis avstängd under Kristi himmelsfärd

15 maj 2019, kl. 13:22 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Mellan den 28 maj och 3 juni stängs delar av infartsparkeringen vid Pentavägen i Roslags-Näsby av.

Den 29 maj påbörjas ett planteringsarbete på infartsparkeringen och i dikena bredvid infartsparkeringen. För att de nya fröna ska ha en chans att gro går det inte att parkera på flera av parkeringsplatserna från och med kvällen den 28 maj. Platserna kommer vara tillgängliga igen den 3 juni.