Infartsparkeringen delvis avstängd under Kristi himmelsfärd

15 maj 2019, kl. 13:22 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 16.00 den 29 maj
Förväntat klart: Klockan 07.00 den 03 juni

Mellan den 29 maj och 3 juni stängs delar av infartsparkeringen vid Pentavägen i Roslags-Näsby av.

Den 30 maj påbörjas ett planteringsarbete på infartsparkeringen och i dikena bredvid infartsparkeringen. För att de nya fröna ska ha en chans att gro går det inte att parkera på flera av parkeringsplatserna från och med kvällen den 29 maj. Platserna kommer vara tillgängliga igen den 3 juni.