Hembergavägen och Vasavägen avstängda för genomfartstrafik

16 juni 2020, kl. 16:11 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 08 november

Hembergavägen och Vasavägen är avstängda för genomfartstrafik med bil på grund av schaktarbeten.

Gående och cyklister från Vallhalla/Lokevägen mot Vsasvägen/Hembergavägen kan passera. Arbetena beräknas färdiga i november.