Hembergavägen avstängd för biltrafik vid järnvägskorsning

10 januari 2020, kl. 13:00 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Biltrafiken närmast järnvägsövergången är avstängd på Hembergavägen.

Gång- och cykeltrafik kan passera även när vägen är avstängd för genomfart av biltrafik. Avstängningen görs av SL som bygger ut Roslagsbanan med dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund.
Arbetet som görs är förberedelser inför att SL ska sänka ner dagvattenledningar i marken. Vattenledningarna är för närvarande placerade på det ställe där SL och Täby kommun bygger en ny tunnel för gång- och cykeltrafik. 

Följ arbetena på SL:s wepplats, www.sll.se/roslagsbanan

På SL:s webblplats kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. SL använder sms-utskicken när en plötslig förändring sker som de inte hunnit lägga ut på sin webbplats.

Har du övriga frågor?
Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60 alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se