Hembergavägen avstängd för biltrafik vid järnvägskorsning

10 januari 2020, kl. 13:00 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 23.30 den 31 mars

Biltrafiken närmast järnvägsövergången är avstängd på Hembergavägen.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera även när vägen är avstängd för genomfart av biltrafik. Avstängningen görs av SL som bygger ut Roslagsbanan med dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund.