Gropar i park- och grönytemiljöer

1 december 2017, kl. 16:16 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 00.00 den 30 maj

Just nu pågår en av Täbys hittills största trädplantering. För att ge bra förutsättningar för de nya träden har trädgropar som är cirka 2x2 meter och cirka 0,8 meter djupa grävts.

Det ligger byggstängsel över groparna och de är utmärkta med avspärrningsband.

Till våren 2018 kommer det att ha planterats över 115 stycken träd runt om i kommunen, från Täby kyrkby i norr till Stora Värtan i söder.

Kontakt

Täby kommun, 08-55 55 90 00