Grävarbeten nattetid på Stora Marknadsvägen

6 februari 2019, kl. 10:57 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Grävarbeten görs i gatan på Stora Marknadsvägen - mellan Kemistvägen och cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen. Arbetena genomförs nattetid mellan klockan 23.00-05.00 för att förbereda fjärrvärme till den nya simhallen.

Trafikvakter är på plats och leder om trafiken. Det är möjligt att ta sig fram även om framkomligheten kan bli påverkad. Dagtid är det full framkomlighet för biltrafik.