Geotekniska undersökningar vid Bergtorpsvägen och Stockholmsvägen

28 december 2021, kl. 15:37 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommun kommer att genomföra geotekniska undersökningar (provborrningar) vid Viggbyholms industriområde, Bergtorpsvägen, Stockholmsvägen och Stolpaskogen.

Ungefärlig placering av provborrningarna kan du se på skissen ovan.

Arbetet kommer utföras på vardagar mellan kl. 07.00–17.00. Andra tider kan dock förekomma.

Täby kommun planerar för omledning och kapacitetsökning av VA-systemet i Täby. Syftet med provborrningarna är att undersöka marken för framtida VA-ledning. Projektering och arbete utförs inom ramen för KaVA-projektet.

Gäller från: 29 december 2021
Förväntat klart: slutet av februari 2022

Vid frågor kontakta kommunens kontaktcenter: 08-555 590 00.