Gärdsgården vid Jarlabankes bro byts ut

16 september 2022, kl. 10:31 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under vecka 39 ska gärdsgården mellan Vikingavägen och Jarlabankes lekplats rivas och byggas upp på nytt. Varken gång-, cykel- eller fordonstrafik påverkas av arbetet.