Gång- och cykelvägen mellan Grindtorp och Nytorpsvägen renoveras

23 juni 2022, kl. 11:34 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 19.00 den 15 juli

Körbanan på gång- och cykelvägen kommer att grävas upp på vissa delar, byggas upp med grus och sedan asfalteras längst hela sträckan. 

Det kommer att vara begränsad framkomlighet under byggtiden. Följ anvisningarna på skyltarna vid platsen.