Gång- och cykelväg längs Bergtorpsvägen breddas

20 oktober 2023, kl. 11:01 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 23.59 den 10 december

Täby kommun ska bredda gång- och cykelvägen längs Bergtorpsvägen mellan Norrortsleden och Frestavägen.

Även delar av belysningen kommer att bytas ut. Arbetet innebär att gång- och cykelvägen stängs av och omledning sker enligt kartan.