Gång- och cykelväg avstängd vid östra delen av Vintergaloppsgatan/Tränsgatan

18 januari 2021, kl. 16:51 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under vecka 3 kommer gång- och cykelvägen vid östra delen av Vintergaloppsgatan/Tränsgatan vara avstängd. Gående hänvisas till Martingalgatan.