Del av gång- och cykelväg på Djursholmsvägen avstängd

12 februari 2020, kl. 15:33 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Gång- och cykelvägen på Djursholmsvägen, mellan Näsby Allé och Sågtorpsvägen, är avstängd under en vecka på grund av borr- och rörarbeten. Gång- och cykeltrafikanter leds om via skyltar