Gång- och cykelväg avstängd öster om byggherren Victor Hansons område

18 januari 2021, kl. 16:49 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under vecka 3 kommer gång- och cykelvägen öster om byggherren Victor Hansons område att stängas av. Gående och cyklister hänvisas till att använda den befintliga gång- och cykelvägen längs Boulevarden