Gång- och cykeltrafiken leds om i Täby kyrkby

23 oktober 2019, kl. 09:56 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 00.01 den 01 november

Under vecka 44, 28 oktober – 1 november, flyttar SL:s entreprenör NCC de cykelställ som står på östra sidan om Täby kyrkby station. Cykelställen flyttas cirka 100 meter söderut längs Skolhagenvägen. Ytan där de står idag ska hägnas in som arbetsområde under dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund och en väg för närbuss 611X anläggs.

Under vecka 45 stängs gång- och cykelvägen av och leds om öster om järnvägen, mellan Täby kyrkby station och Hembergavägen. Den norra, östra övergången till perrongen stängs av. Övergången från västra sidan till perrongen och övergångarna i södra änden av perrongen hålls öppna under hela byggtiden.


Gång- och cykelvägen på västra sidan järnvägen, från Jarlabankes väg till Adolf Lemons väg stängs också av och leds om.

Rekommenderade alternativa vägar istället för de avstängda vägarna finns på  kartan.

I Blendavägens södra ände bygger SL ett nytt, tillfälligt övergångsställe.

Har du frågor? Vänligen kontakta

SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se