Gång- och cykelpassage vid Ytterbyskolan

20 oktober 2023, kl. 10:47 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 23.59 den 10 december

Täby kommun förbättrar skolvägen till Ytterbyskolan genom att höja upp gång- och cykelpassagen över Ytterby Grindväg.

Omledning kommer att göras till södra sidan av Näsbylundsvägen.