Arbete på Galoppvägen och infartsparkeringen i Täby park

26 september 2022, kl. 09:31 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under cirka 5 veckors tid kommer arbete att ske på Galoppvägen och infartsparkeringen i Täby park.

Galoppvägen

Fräsning och asfaltering på Galoppvägen. Begränsad framkomlighet under arbetet med signalljus och ett körfält avstängt.

Infartsparkering

Arbetet börjar efter Galoppvägen. Det kommer att bli en begränsning av parkeringsytor på grund av avstängning av sektioner för att renovera och ta hand om stående vatten.