Galoppsvängen i Täby park avstängd

22 januari 2024, kl. 12:42 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 27 juni

Vattenfalls entreprenör Craftor ska schakta och lägga rör på Flyghamnsvägen-Bergtorpsvägen-Galoppsvängen-Galoppvägen samt schakta från Ensta station mot Bergtorpsvägen under januari till mars. Det innebär att Galoppsvängen stängs av. Omledning sker via Turfgatan och Boulevarden. Se karta nedan.

imageqj46q.png