Framkomlighetsproblem på Ungdomsvägen på grund av vägarbete

15 november 2019, kl. 10:49 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Det är svårt för bilister att ta sig fram längs en hundrametersträcka på Ungdomsvägen där vägarbete pågår, trafiken går endast i en riktning åt gången. Det är även begränsad framkomlighet till Bergtorpsvägen från Ungdomsvägen på grund av vägarbetena.

Busstrafiken är avstängd under arbetet och ordinarie busshållplats indragen och trafikstörningar kommer uppstå.

Täby kommun renoverar Ungdomsvägen, som idag är en uppsamlings- och bussgata, för att bli både modernare och säkrare. Busshållplatserna längs vägen blir tillgänglighetsanpassade, vägen får ny asfalt och fasta fartbegränsade hinder sätts upp – så kallade chikaner. Arbetet med Ungdomsvägen startade i september och beräknas vara klart till sommaren 2020.

Ersättningstrafik finns på http://www.sl.se/