Förnyad belysning vid gång- och cykelväg intill Karby gård

10 januari 2020, kl. 13:56 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 11 februari

Belysningen förnyas vid de två gång- och cykelvägarna som går från Karby gård parallellt med Bergtorpsvägen och norr ut i höjd med Eldarvägen. Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet. Den nya belysningen beräknas vara klar 11 februari.