Trafikverket utför förbättringsåtgärder av busshållplatser på väg 264

2 maj 2022, kl. 15:12 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 06 oktober

På måndag den 9 maj startar Trafikverket arbeten på busshållplats Jarlabankes väg (södergående).

Arbeten som stör framkomligheten, som till exempel beläggnings- och fräsningsarbeten, utförs nattetid. 

Under dagtid är hastigheten högst 70 km/h förbi arbetsområdet. Arbetena utförs bakom betongbarriärer.

Läs mer om arbetena på Trafikverkets webbplats.