Förbättringsarbeten på Ungdomsvägen

8 december 2020, kl. 14:35 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Fram till och med vecka 52 kommer vissa anpassningar att genomföras av Ungdomsvägen.

Anpassningarna innebär att fyra chikaner kommer tas bort samt att två avsmalningar kommer att breddas för att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Det har visat sig att den tidigare ombyggnationen påverkat framkomligheten för busstrafiken. Bussar riskerar svårigheter att mötas på vissa sträckor av Ungdomsvägen.

Under arbetet kommer vägen vara öppen för trafik.