Förbättringsarbeten av Slottsallén vid Näsby slott

8 oktober 2020, kl. 08:36 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med onsdagen den 7 oktober pågår förbättringsarbeten av Slottsallén. Arbetena beräknas färdiga i januari 2021.

Längs med Slottsallén kommer nya gångvägar att anläggas, ny belysning kommer monteras och ny asfalt kommer att läggas. Under arbetstiden kommer tillfälliga vägar för trafikanter att finnas. I kartan nedan finns vägarna för omledning av trafik och gående utmarkerade. För att ta sig in i området öppnas en tillfällig väg bakom Grindstugan till Fänrikensgata. I områdets södra del kommer gångtrafiken ledas om via Mässen. Gående och cyklister kan även nyttja strandpromenaden för att ta sig in i området.