Förbättringar av Slottsallén, Näsby slott

18 december 2020, kl. 08:03 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Arbetena med att förbättra Slottsallén sker i etapper och kommer fortsätta under våren 2021.

Den första etappen mellan grinden och fram till slottet är nu färdig. Den andra etappen är påbörjad och sker framför slottet. Den delen av Slottsallén beräknas färdig i januari 2021.

Förbättringsarbetena som genomförs är anläggning av nya gångvägar, ny belysning samt asfaltering. Det innebär att Slottsallén kommer vara avstängd bitvis. Under tiden leds gående och bilister om i området. Under störningsinformation på taby.se kan du ta del av kartan som visar hur trafiken leds om.

Kartan nedan visar alternativa vägar för gående och bilister. 

Kartan visar alternativa vägar under förbättringsarbetet med Slottsallén i Näsby slott.