Flyttade körfält och sänkt hastighet på E18 vid Arninge från 6 april

2 april 2020, kl. 15:24 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

På kvällen den 6 april flyttar Trafikverket körfälten på E18 vid Arninge till en nybyggd väg väster om E18 samtidigt som hastigheten sänks till 70 km/h. Antalet körfält blir som det är i dag.

Arbetet med Arninge station pågår just nu för fullt. På kvällen den 6 april april leds södergående trafik till den tillfälliga vägen. På kvällen den 7 april leds norrgående trafik till den tillfälliga vägen. Under dessa två nätter kommer trafiken att begränsas till ett körfält i vardera riktningen.

Trafikomläggningen kommer att pågå till 2021. När Arninge station blir det en effektiv bytespunkt för nordöstra Stockholm med enkla byten mellan gång, cykel, buss och tåg.

Läs mer om Arninge station