Flytt av infartsparkering i Täby park

20 november 2018, kl. 17:05 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

På torsdag den 22 november kommer en del av infartsparkeringen flytta till en nyasfalterad yta intill.

Alla bilar som står parkerade i den sydvästra delen av infartsparkeringen (se kartan) måste flytta senast klockan 00.00 torsdagen den 22 november. Flaggvakter kommer att vara på plats på torsdagsmorgonen. Markägaren Täby Park exploatering AB förbättrar entrén till den nya stadsdelen Täby park.