Flera trafiksäkerhetsåtgärder under avstängningen av Jarlabankes väg

2 december 2019, kl. 11:18 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Jarlabankes väg stängs av den 16 december till och med 9 november 2020. SL bygger då i samarbete med Täby kommun om vägen som passerar järnvägskorsningen, bygger en bro där både Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg kan passera samt en tunnel för bil-, gång- och cykeltrafik

Avstängningen påverkar trafiken i norra Täby. På kartan ser du de trafikåtgärder som genomförs för att trafiken ska flyta på och vara så säker som möjligt.

Under våren genomförs flera förberedande arbeten i området vilket medför att byggtrafiken märks av mer. När dubbelspårsutbyggnaden sätter i gång i april ökar byggtrafiken markant. Det är därför viktigt att fastighetsägare som har häckar och växtlighet som växer ut på körbanan klipper bort den. Barn och vuxna som går på gatan behöver synas vid korsningar och utfarter och ha tillräcklig plats, samtidigt som byggtrafiken kör bredvid.  

Har du frågor? Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se