Flera trafiksäkerhetsåtgärder under avstängningen av Jarlabankes väg

2 december 2019, kl. 11:18 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 04 oktober

Jarlabankes väg stängs av den 16 december till oktober 2020. SL bygger då i samarbete med Täby kommun om vägen som passerar järnvägskorsningen, bygger en bro där både Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg kan passera samt en tunnel för bil-, gång- och cykeltrafik

Avstängningen påverkar trafiken i norra Täby. På kartan ser du de trafikåtgärder som genomförs för att trafiken ska flyta på och vara så säker som möjligt.

Har du frågor? Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se