Ett körfält i vardera riktigt på E18 vid Arninge

17 juni 2020, kl. 14:34 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med den 27 juni till och med 7 augusti kommer Trafikverket genomföra arbeten på E18 vid Arninge. Arbetena kommer påverka framkomligheten.

Från 27 juni till 7 augusti 2020 kommer Trafikverket att stänga av ett körfält i varje riktning på E18 vid Arninge. Detta kommer påverka framkomligheten på E18.

Körfälten kommer vara stängda under sex veckor. Det gäller både sommaren 2020 och sommaren 2021.

Läs mer om arbetena på Trafikverkets webbplats. 

Ändrade körfält på bron över E18 i Arninge

I slutet av juni börjar Trafikverket renovera bron över E18 i trafikplats Arninge väg 268/Arningevägen. Vissa arbeten ha redan påbörjats bland annat har hastigheten på bron sänkts, körfälten är flyttade samt att körfälten över bron är smalare.

Arbetet med bron kommer att bli klart efter sommaren 2021.