Entreprenadarbeten på Täby torg

11 januari 2023, kl. 08:45 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 29 september

Från slutet av februari till september pågår entreprenadarbeten på Täby torg.

Vi åtgärdar fel och brister i tillgängligheten och el- och belysningsanläggningen samt tillför mer grönska och fler sittplatser.