Dräneringsarbeten vid Löttingelundstunneln

15 juni 2022, kl. 15:38 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Dräneringsarbete vid Löttingslundstunneln sker under vecka 24 och 25.

På grund av översvämningsrisk i tunneln kommer en ny trumma att läggas vid Löttingelundstunneln. Trafiken kommer inte att behöva ledas om, men grävmaskin och personal kommer att vara på plats.

Transporter med material sker längs det gula sträcket och ut på närmsta bilväg som kräver extra uppmärksamhet för gående och cyklister.

Arbetet beräknas pågå 15 till 23 juni.